Site icon

7. Pattern Programming in C

Pattern programming in C

Pattern Programming in C

Pattern Programming in C

C programming language বিভিন্ন ধরনের Pattern Programming রয়েছে . বিভিন্ন ধরনের Pattern Programming মধ্যে রয়েছে

প্যাটার্ন প্রোগ্রামিং(Pattern Programming) এর কিছু উদাহরণ:

এগুলো সবাই looping statement(for,while,do..while) ,if..else ইত্যাদি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। প্যাটার্ন প্রোগ্রামিং(Pattern Programming) দিয়ে আমরা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স ডিজাইন তৈরি করতে পারি যা আমাদের প্রোগ্রামিং স্কিল উন্নত করে।

Start Pattern Programming in C

Right Triangle Pattern
int main()

{

  int r,c,n;

  printf("ntEnter no:");

  scanf("%d",&n);

  printf("\t");

  for(r=0; r<n; r++)

  {

    for(c=0; c<n; c++)

    {

      if(c<=r)

        printf("*");

      else

        printf(" ");

    }

    printf("\n");

    printf("\t");

  }

}
Mirror Right Triangle Pattern
int main()

{

  int r,c,n;

  printf("ntEnter no:");

  scanf("%d",&n);

  printf("\t");

  for(r=0; r<=n; r++)

  {

    for(c=0; c<=n; c++)

    {

      if(c>=6-r)

        printf("*");

      else

        printf(" ");

    }

    printf("\n");

    printf("\t");

  }

}
Inverted Right Triangle Pattern
int main()

{

  int r,c,s;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

   for(c=1; c<=s; c++) 

   {

     if (c>=1&&c<s+1-r)

      printf("*");

    else

      printf(" ");

    }

      printf("\n");

      printf("\t");

  }

  return 0; 

}

Mirror inverted right triangle pattern
int main()

{

  int r,c,s;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

   for(c=1; c<=s; c++)

    {

    if (c>=r)

      printf("*");

    else

      printf(" ");

    }

      printf("\n");

      printf("\t");

  }

  return 0;

}

X start pattern
int main()

 {

  int r,c,s;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

   for(c=1; c<=s; c++)

   {

    if(c==r||c==(s+1-r))

    {

      printf("*");

    }

    else

    {

      printf(" ");

    }

  }

    printf("\n");

    printf("\t");

 }

  return 0;

 }
Hollow Square Pattern
int main()

{

  int r,c,s;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

   for(c=1; c<=s; c++)

    {

     if (r==1||r==7||c==1 ||c==7 )

      printf("*");

    else

      printf(" ");

    }

      printf("\n");

      printf("\t");

  }

  return 0;

}
Right and inverted right traingle pattern
int main()

 {

  int r,c,s,p;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

    r<=4?p++:p--;

   for(c=1; c<=s; c++)

   {

    if(c<=p)

    {

      printf("*");

    }

    else

    {

      printf(" ");

    }

  }

    printf("\n");

    printf("\t");

 }

  return 0;

 }
Mirror and mirror inverted right triangle
int main()

 {

  int r,c,s,p=0;

  printf("\n\tEnter Size:");

  scanf("%d",&s);

  printf("\n\t");

  for(r=1; r<=s; r++)

  {

    r<6? p++:p--;

   for(c=1; c<=5; c++)

   {

    if(c>=6-p)

    {

      printf("*");

    }

    else

    {

      printf(" ");

    }

  }

    printf("\n");

    printf("\t");

 }

  return 0;

 }
Pyramid Pattern
int main()

 {

 int r,c,i,m,n;

 printf("Enter row:");

 scanf("%d",&n);

 printf("Enter column:");

 scanf("%d",&m);

  for(r=1; r<n; r++)

  {

   for(c=1; c<m; c++)

   {

    if(c>=n+1-r && c<=n-1+r)

     {

        printf("*");

      }

    else

     printf(" ");

   }

   printf("\\n");

  } 

}
Reverse Pyramid pattern
int main()

 {

  int r,c,n,m;

  printf("Enter row size:");

  scanf("%d",&n);

  printf("Enter column size:");

  scanf("%d",&m);

  for(r=1; r<=n; r++)

  {

  for(c=1; c<=m; c++)

  {

   if(c>=r && c<=m+1-r)

     printf("*");

   else

     printf(" ");

  }

  printf("\n");

 }

 return 0; 

}
Diamond Pattern
int main()

 {

  int r,c,n,m;

  printf("\n\twhen row && column=9 \n");

  printf("\n\t");

  for(r=1;r<=9;r++)

  {

   for(c=1;c<=9;c++)

   {

   if(c>=6-r && c<=4+r && c>=r-4 &&  

      c<=14-r) //Diamond Pattern Logic

     printf("*");

    else

     printf(" ");

   }

     printf("\n");

     printf("\t");

  }

 }
Hollow Diamond pattern
int main()

 {

  int r,c,n,m;

  printf("\n\twhen row && column=9 \n");

  printf("\n\t");

  for(r=1;r<=9;r++)

  {

   for(c=1;c<=9;c++)

   {

   if(c==6-r||c==4+r||c==r-4||c==14-r)

      printf("*");

    else

      printf(" ");

   }

     printf("\n");

     printf("\t");

 }

 }
Down arrow star pattern
int main()

 {

  int r,c,n,m;

  printf("\n\t");

  for(r=1;r<=5;r++)

  {

   for(c=1;c<=9;c++)

   {

    if(c<=r || c>=10-r) 

     printf("*");

    else

     printf(" ");

   }

     printf("\n");

     printf("\t");

  }

 }
Up arrow star pattern
int main()

 {

  int r,c;

  printf("\n\t");

  for(r=1;r<=5;r++)

  {

   for(c=1;c<=9;c++)

   {

    if(c<=6-r || c>=4+r)

     printf("*");

    else

     printf(" ");

   }

     printf("\n");

     printf("\t");

  }

 }
Left arrow star pattern
int main()

 {

 int r,c;

 for(r=1; r<=9; r++)

 {

  for(c=1; c<=5; c++)

  {

   if(c>=1&& c<=6-r||c>=1&&c<=r-4)

    printf("*");

   else

    printf(" ");

  }

   printf("\n");

 }

  return 0;

 }
Right arrow star pattern
int main()

 {

  int r,c;

  for(r=1; r<=9; r++)

  {

   for(c=1; c<=5; c++)

   {

    if(c>=r && c<=5|| c>=10-r && c<=5)

     printf("*");

    else

     printf(" ");

   }

     printf("\n");

  }

   return 0;

 }

Number Pattern Programming in C

Characater Pattern Programming in C

Exit mobile version